Svetovým dňom mládeže (SDM) v Krakove budú predchádzať Dni v diecéze. O prípravách v našej partnerskej diecéze sme sa porozprávali s kňazom Piotrom Hoffmannom, koordinátorom SDM v Bielsko – živieckej diecéze.  

Čo pre Katolícku cirkev v Poľsku znamená príprava na SDM?

Pre nás sú SDM určite veľkou poctou, sme hrdí na to, že sa uskutočnia v Poľsku. Pre všetkých, ktorí pôsobíme v pastorácii mládeže v Poľsku, je to veľká úloha, ale aj veľká radosť. Práce je veľa, ale teší nás, lebo vieme, že robíme niečo výnimočné a úžasné. Predovšetkým robíme niečo pre mladých ľudí z celého sveta, ktorých srdečne pozývame do Poľska. Chceme im ukázať našu vlasť, našu kultúru, našu krajinu, chceme sa s nimi podeliť s našou zbožnosťou, s naším stretnutím s Ježišom Kristom. Chceme sa zároveň posilniť svedectvami tých, ktorí svoju vieru zaiste prežívajú inak. Tešíme sa, že v našej diecéze môžeme hostiť  desaťtisíc mladých ľudí z celého sveta. Sme hrdí na to, že diecéza si skutočne bola istá už pol roka pred oficiálnym termínom registrácie, že program, ktorý sme pripravili, sa našim hosťom bude páčiť a veľa osôb chce prísť práve k nám. Chceme im ukázať Podbeskidsko, naše mestá, naše regióny, naše hory. Ale predovšetkým sa chceme spolu posilniť vo viere, chceme sa posilniť v tom, aby sme boli učeníkmi Ježiša Krista.

V čom budú dni v diecéze u vás iné a špecifické oproti Španielsku alebo Brazílii?

Špecifické je to, že prichádzate do krajiny, kde je tradícia kresťanstva veľmi silná. Prichádzate v mimoriadnom čase. Po prvé, prichádzate v Svätom roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, a myslím si, že cez brány milosrdenstva tu v Poľsku prejdeme spolu všetci. Ale tiež prichádzate v roku, v ktorom oslavujeme 1050 rokov od pokresťančenia Poľska. Pre nás Poliakov je to tiež výnimočná udalosť. Poľsko je krajina kresťanská, katolícka – viac ako 90 percent obyvateľov sa považuje za katolíkov. U nás sú farnosti dynamické, v našich kostoloch sú ešte mladí ľudia.

Čo očakávate od hostí, čo majú priniesť?    

Myslím si, že od našich hostí očakávame predovšetkým to, aby priniesli radosť, úsmev, sviežosť a svoje svedectvo. Vlastne – to nie je tak, ako si niektorí v Poľsku môžu myslieť – že my sme kresťanmi a inde nie sú alebo ich je veľmi málo. Myslím si, že čas SDM bude časom, kedy všetci nanovo omladíme nášho ducha. Chodievam po farnostiach a niektorí ľudia hovoria, že SDM – to nie je pre nich, lebo sú už starí. V skutočnosti SDM sú pre nás všetkých, nezáleží, koľko máme rokov, kým sme, ale ide o to, aby sme omladili nášho ducha. Lebo duchovne máme byť mladou Cirkvou. To je najväčšie očakávanie – aby ste k nám priniesli závan mladosti, radosti, spontánnosti, aby sme sa mohli vzájomne napĺňať.

Do rámčeka

Pozývame veľmi srdečne mládež zo Slovenska, zo Žilinskej diecézy do Podbeskidska, do Bielsko-Bialej. Máte prichystané miesta v rodinách, ktoré sa tešia a čakajú na váš príchod, chcú sa podeliť s vami so svojím domom, svojou rodinou. Čakáme na vás vo výnimočnom mieste našej vlasti, kde sa narodil sv. Ján Kanty, sv. Ján Sarkander, kde mučenícku smrť podstúpil sv. Maximilián. Chceme ten čas prežiť spolu s vami. Jednoducho, rezervujte si lístky, odložte všetko na tie dva týždne a príďte!

TEXT: DUŠAN VÁCLAV

FOTO: ALINA ŚWIEŻY-SOBEL/GOŚĆ BIELSKO-ŻYWIECKI

Zverejnené s povolením časopisu Naša Žilinská diecéza