Hľadáš svoje miesto v Božom Kráľovstve na zemi? Túžiš naplniť Otcovu vôľu a jeho plán s tebou?

Priťahuje ťa tajomstvo zasvätenia sa Bohu, ale máš z tých myšlienok chvenie?

Pri rozlišovaní ti môže pomôcť aj Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Začal sa 30. novembra 2014 na prvú adventnú nedeľu a záver bude 2. februára 2016 počas Svetového dňa zasväteného života.

Pri rozhovore o tomto roku Svätý Otec odpovedal aj na otázku:

Čím sú dnes fascinovaní mladí, keď sa priblížia k zasvätenému životu?

V prvom rade Ježišom. Vždy je to Ježiš ako osoba, ktorá si získa zasvätené osoby a tých, ktorí sa priblížia k zasvätenému životu. Nič a nikto nemôže nahradiť jeho miesto. Iba on je dôvodom zasvätenia. Ďalším prvkom, ktorý priťahuje mladých, je spoločný život pod podmienkou, že je skutočne bratský a ľudský. Okrem toho mladí sú očarení voľbou žiť pre chudobných a evanjeliovou radikálnosťou, ktorú možno vidieť v malých, ale i vo veľkých rozhodnutiach, vďaka ktorým zasvätený život zjavuje svoj prorocký rozmer a „zobúdza“ svet.

Celoslovenský tím pastorácie povolaní pripravil pre mládež projekt „RADOSŤ – VERNÉ ÁNO“.

Plodným výsledkom nasadenia je desať zaujímavých, metodicky vypracovaných aktivít, zameraných na interaktívne prežívanie Roku zasväteného života spolu s mladými, ktoré bude možné od 30. novembra nájsť na stránke povolania.kbs.sk.