V mene spoločenstva Efata a komisie pre mládež Žilinskej diecézy ďakujeme za krásny čas, ktorý sme spolu mohli zažiť na Kvetnom víkende v Žiline.

Užší organizačný tím tvorili ľudia z nášho spoločenstva, ale do organizácie sa zapojili spoločenstvá a farnosti z rôznych kútov našej diecézy. Väčšina programu sa opät odohrávala na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline, slávnostná sv. omša v nedeľu bola v Katedrále Najvsvätejšej Trojice.

Stretnutie otvárala úvodná svätá omša a po nej nasledovali workshopy na rôzne témy, založené na roku odvahy. Účastníci si z ponuky 9 workshopov mohli vybrať dva rôzne v rámci dvoch blokov. Sobotný večer uzatváral program s chválami, ktoré viedol chválový tím z diecézy zložený z viacerých hudobníkov zo spoločenstiev mladých. Po chválach mal príhovor kňaz pre mládež, o. Karol Vallo.

V nedeľu sa začínalo modlitbou a krátkym slovom na tému odvaha, program viedol organizačný tím Kvetného víkendu. Potom nasledovala slávnostná sv. omša celebrovaná s o. biskupom. Otec biskup počas svätej omše na Kvetnú nedeľu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline okrem iného povedal: „Tento rok do pašií vstupujeme pri svetle, ktoré sa vyznačuje krehkým bielym sfarbením alabastru a výraznou vôňou vzácneho nardu. Tieto „nepotrebné“ detaily nám pomáhajú opustiť náš zaužívaný spôsob uvažovania založený na systéme „skutok – výsledok, oplatí sa – neoplatí sa, investícia – zisk“ a uvádzajú nás do Božieho systému, ktorý stavia na princípe „z lásky“ a „zadarmo“. Nepochopiteľné a na prvý pohľad „zbytočné“ gesto nejakej ženy nám v kontexte pašiového príbehu pomáha pochopiť, že tou najcennejšou alabastrovou nádobou je sám Ježiš. Táto nádoba bude onedlho rozbitá a na všetkých (nielen na tých, ktorí si to zaslúžia) sa vyleje ten najvzácnejší olej Božej lásky.“ Mládeži zvlášť zdôraznil: „Vy mladí potrebujete cítiť, že niekto vám skutočne dôveruje. Vedzte, že Cirkev vám dôveruje. A vy dôverujte Cirkvi!“

Po obede program pokračoval blokom s o. biskupom a programom venovaným animátorským školám a stretnutie zakončilo požehnanie od o. biskupa.

Na Kvetnom víkende bolo okolo 350 účastníkov, ktorým touto cestou ďakujeme aj za spätnú väzbu – prišlo viac ako 100 odpovedí, vďaka ktorým sa môžeme v organizácií v budúcnosti opäť zlepšiť. Súčasťou bola aj zbierka pre diecéznu charitu, v ktorej ste boli veľmi štedrí. Vyzbierané hygienické a čistiace potreby sme zaniesli do charity v Žiline. Aj v mene charity sa všetkým dobrodincom chceme pekne poďakovať.

Oficiálne fotografie časti programu Kvetného víkendu nájdete na fanúšikovskej stránke na Facebooku, za fotografie ďakujeme Máriovi Lukáčovi, Marošovi Zelenákovi a Lukášovi Pastorkovi.
Ak chcete zostať v kontakte s aktivitami komisie, odporúčame sledovať fanúšikovskú stránku na Facebooku: https://www.facebook.com/zamladez/

Kvetný víkend bol aj v krátkych správach na TV Lux (cca od 04:54).

Za organizačný tím,

Vladimír Smataník, Jozef Wallenfels, Michaela Krajčoviechová, Ivana Wallenfelsová

Autor fotografie: Mário Lukáč