Tak znie názov podujatia, ktoré sa konalo v sobotu 25. januára 2020 v žilinskom UPC. Bolo súčasťou pravidelného stretnutia lídrov mládežníckych spoločenstiev Žilinskej diecézy, tzv. ,,LíderŠípu“. Zvyčajne sa tieto stretnutia odohrávajú v Čadci a trvajú celý víkend. Tento krát bolo výnimočné tým, že sa konalo v Žiline a bolo len jednodňové, čím chceli organizátori docieliť väčšiu prístupnosť pre účastníkov z celej diecézy.

Doobedňajší blok vyučovania začal krátkymi modlitbami chvál. Následne si účastníci vypočuli tri prednášky, ktorých súčasťou boli aj praktické úlohy. Ich úlohou bolo naučiť sa asertívnej spätnej väzbe v rámci vedenia spoločenstva. Spätná väzba a jej adekvátne používanie je nevyhnutné pre živo rastúce spoločenstvo, ktoré chce napredovať. Preto bola prvá prednáška zameraná na to ako má vyzerať nasledovania hodný líder. Túto tému priblížil Jozef Mičieta. Druhú tému s názvom „Spätná väzba prakticky“ predstavil Vladimír Smataník. Doobedňajší blok prednášok uzavrel Jozef Hriadel témou „Ako hejtovať a nebyť hejter“.

Po spoločnom obede nasledovala prednáška zameraná na prínos spätnej väzby v tíme a spoločenstve. Ďalším bodom programu bola moderovaná diskusia venovaná téme „Kritika, ktorá posúva ďalej“. V rámci nej, ako aj neskorších diskusií v skupinách, sa účastníci zdieľali a vymieňali si praktické skúsenosti týkajúce sa spätnej väzby. Celé podujatie zavŕšila večerná sv. omša, ktorá bola obetovaná na úmysly týkajúce sa spoločenstiev, aby i naďalej dokázali rásť v láske a jednote, rozvíjajúc osobitné dary skrze Ježiša Krista, vedený Duchom Svätým (viď. exhortácia Christifideles laici).

Ďalší, ale už víkendový Líderšíp, sa uskutoční 21.-23. februára 2020. Sú naň srdečne pozvaní všetci vedúci mládežníckych spoločenstiev Žilinskej diecézy.

Dávid Vojtech