Drahý mladý priateľu!
Srdečne ťa pozývame na Kráľovský deň – diecézne stretnutie mládeže s našim otcom biskupom Tomášom!

Kedy sa uskutoční? 21.11.2021 od 12:00-18:00
Kde sa uskutoční? V kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch
Registračný poplatok: 3 eurá (platba bude prebiehať v hotovosti na Vlčincoch)

Aký bude program?
12:00-13:00 Registrácia
13:00-13:15 Úvodné slovko
13:15-14:00 Blok modlitieb a chvál
14:00-14:30 Katechéza
14:30-15:00 Prestávka
15:00-15:50 „Gauč talk“ s otcom biskupom
15:50-16:00 Prestávka
16:00-16:20 Prezentácia Diecéznej animátorskej školy (DAŠ), svedectvá
16:20-16:30 Odovzdávanie certifikátov absolventom Diecéznej animátorskej školy (DAŠ)
17:00-18:00 Vigílna svätá omša s otcom biskupom
18:00 ukončenie podujatia

Toto stretnutie sa uskutoční v režime „zaočkovaní“.
Zaregistrovať sa môžeš v tomto formulári.
Tešíme sa na Teba!