Pozývame ťa na Kráľovský deň – stretnutie mladých s otcom biskupom, ktorý sa uskutonční 19.11.2022 v Žiline. Zaregistrovať sa môžete cez QR kód na plagáte vyššie alebo cez link https://forms.gle/UZkGVNfqWRNJjQGx9