[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_button link=“http://www.svetovednimladeze.sk/uvod/-/blogs/registracia-skoncila-co-teraz-“ color=“default“ size=“xlarge“ stretch=“no“ type=“flat“ shape=““ target=“_self“ title=““ gradient_colors=“#294c98|#ffffff“ gradient_hover_colors=“#ffffff|“ accent_color=“#294c98″ accent_hover_color=““ bevel_color=““ border_width=“2px“ icon=“fa-paper-plane“ icon_divider=“yes“ icon_position=“left“ modal=““ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]REGISTRÁCIA SKONČILA, ČO TERAZ?[/fusion_button]

Poistenie, ktoré je súčasťou poľského balíčka pútnika počas SDM v Krakove (25. – 31.7.2015) zahŕňa:

  • preplatenie nákladov liečenia,
  • preplatenie pri nehode a úraze,
  • a pri krádeži a poškodení.

Organizátori SDM zabezpečujú poistenie len počas pobytu v meste Krakov (25. – 31.7.2015), preto odporúčame pútnikom, aby si podľa vlastného uváženia zabezpečili cestovné poistenie odo dňa odchodu zo Slovenska až po deň príchodu na Slovensko.

Storno podmienky:
Ak sa nebudete môcť zúčastniť SDM, uhradený registračný poplatok sa nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu. V tom prípade postupujte nasledovne:

  • náhradník nech sa zaregistruje klasickým spôsobom prostredníctvom registračného formulára a do poznámky uvedie meno a priezvisko osoby, namiesto ktorej sa zúčastní SDM,
  • osoba, namiesto ktorej sa náhradník zúčastní SDM, nech pošle e-mail na adresu dcza.mladez@gmail.com s informáciou o odhlásení sa a menom osoby, ktorá je jej náhradníkom, čím nám zmenu potvrdí.

DOPRAVA

Variant A  – DID + SDM

Pre pútnikov, ktorí cestujú na Dni v diecézach aj na SDM, zabezpečujeme dopravu do hosťujúcej diecézy, ako aj dopravu do Krakova a späť domov. Doprava v Krakove počas konania SDM je súčasťou balíka pútnika.

Variant B  – SDM bez DID

Pre pútnikov, ktorí cestujú až na Svetové dni mládeže priamo do Krakova, zabezpečujeme dopravu do Krakova a späť domov. Doprava v Krakove počas konania SDM je súčasťou balíka pútnika.

Variant C – SDM bez DID s vlastnou dopravou

V prípade Variantu C si pútnici zabezpečujú dopravu sami. Z dôvodu vysokého počtu pútnikov a problémov s parkovaním však neodporúčame dostaviť sa do Krakova autom. Parkovanie pre osobné autá organizátori SDM nezabezpečujú! Doprava v Krakove počas konania SDM je súčasťou balíka pútnika.

STRAVA

V rámci registrácie majú pútnici na SDM Krakov 2016 zabezpečenú základnú stravu počas Dní v diecézach aj počas samotných Svetových dni mládeže v Krakove. V ostatných dňoch, ako aj v dňoch počas cesty, si stravu zabezpečuje a hradí každý pútnik individuálne.
Ak nemáte záujem o stravu počas SDM, registrujte sa individuálne cez oficiálnu webovú stránku SDM www.krakow2016.com, ktorá ponúka aj balíky pútnika bez stravy a ubytovania. Informácie o poľských balíkoch pútnika: http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma.

UBYTOVANIE

V rámci registrácie majú pútnici na SDM Krakov 2016 zabezpečené základné ubytovanie v školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku). Ubytovanie chlapcov a dievčat bude samostatné. Organizátori nezabezpečujú špeciálne ubytovanie pre rodiny s deťmi a manželské páry.

Ak nemáte záujem o ubytovanie počas SDM, registrujte sa individuálne cez oficiálnu webovú stránku SDM www.krakow2016.com, ktorá ponúka aj balíky pútnika bez stravy a ubytovania. Informácie o poľských balíkoch pútnika: http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma

VEK ÚČASTNÍKOV

Odporúčaný vek účastníkov SDM je 14 – 30 rokov.

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV VO VEKU OD 15 DO 18 ROKOV

Účastníci, ktorí do 19. júla 2016 dovŕšia 15. rok, ale nedovŕšia 18. rok svojho života, môžu ísť na SDM za splnenia týchto podmienok:

  1. SPRIEVOD DOSPELEJ OSOBY – musia ísť na podujatie v sprievode dospelej osoby, ktorá za nich preberá zodpovednosť (priestor na vyplnenie údajov o sprevádzajúcej osobe je v súhlasoch rodičov)
  2. SÚHLAS RODIČOV PRE POĽSKÝCH ORGANIZÁTOROV – vyplniť poľské tlačivo: Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich a dať podpísať minimálne jednému rodičovi, alebo zákonnému zástupcovi (preklad súhlasu nájdete TU)
  3. SÚHLAS RODIČOV PRE SLOVENSKÝCH ORGANIZÁTOROV – vyplniť tlačivo Informovaný súhlas a splnomocnenie rodiča/zákonného zástupcu maloletého na cestu do zahraničia v sprievode poverenej osoby a dať podpísať minimálne jednému rodičovi alebo zákonnému zástupcovi (POZOR! Na základe pokynov z Ministerstva zahraničných vecí SR podpis na slovenskom tlačive musí byť notársky overený, nestačí podpis overený na mestskom či obecnom úrade.) Oba vyplnené a podpísané súhlasy (slovenský aj poľský) je nutné poslať do 10. júna 2016 na adresu: Komisia pre pastoráciu mládeže Žilinskej diecézy, J. Kalinčiaka 1, P.O. Box B-46 010 01 Žilina
  4. DOKLAD TOTOŽNOSTI – musia mať so sebou platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV VO VEKU 14 ROKOV

Platia rovnaké podmienky ako pre účastníkov vo veku od 15 do 18 rokov, je však nutné vybaviť platný cestovný pas.

ZDRAVOTNÝ STAV

Odporúčame pútnikom zodpovedne zvážiť svoj zdravotný stav a to, či je vhodné, aby vycestovali do zahraničia. Ak má pútnik chorobu, ktorá môže ovplyvniť jeho pobyt a napriek tomu sa rozhodne vycestovať, je nutné, aby nás o tom informoval emailom na adrese dcza.mladez@gmail.com. Zároveň upozorňujeme pútnikov, ktorí pravidelne užívajú lieky, aby si ich nezabudli so sebou zobrať v dostatočnom množstve.

Organizátori SDM zabezpečujú poistenie len počas pobytu v meste Krakov, preto odporúčame pútnikom, aby si podľa vlastného uváženia zabezpečili cestovné poistenie odo dňa odchodu zo Slovenska až po deň príchodu na Slovensko.

INFORMÁCIE PRE ZŤP

Každý zdravotne ťažko postihnutý, ktorý si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, musí mať so sebou osobného sprievodcu. ZŤP aj sprievodca sa registrujú pomocou bežného formulára a v otázke o ZŤP uvedú meno a priezvisko osoby, ktorú sprevádzajú alebo ktorá ich sprevádza. Je nevyhnutné, aby každý držiteľ preukazu ZŤP alebo osoba, ktorá si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, nás o tom informoval v registračnom formulári v otázke na to určenej. Ohľadom ďalších informácií, týkajúcich sa ZŤP, budeme držiteľov ZŤP preukazu kontaktovať na ich emailových adresách.

REGISTRÁCIA DOBROVOĽNÍKOV

Ak sa chcete stať dobrovoľníkmi počas Svetových dní mládeže, je možné sa registrovať na oficiálnej stránke SDM: www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje.

Ak nám chcete pomôcť počas slovenského programu, ktorý bude prebiehať od utorka 26.7. do piatka 29.7.2016 prevažne počas dopoludňajších hodín, uveďte v registrácii oblasť, v ktorej ste ochotní pomôcť. V prípade potreby vás budeme kontaktovať.

ĎAKUJEME VÁM!

Informácie o registrácii a celkovej organizácii púte budeme priebežne aktualizovať. Prosíme vás, aby ste kvôli vašej informovanosti navštevovali pravidelne stránku www.svetovednimladeze.sk. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

E-mail Žilinskej diecézy: dcza.mladez@gmail.com
E-mail Rady pre mládež a univerzity KBS: mladez@kbs.sk[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]