Nahrávam Udalosti
 • Táto udalosť už prebehla.

Motto Kvetného víkendu

„Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ (Lk 1,49)

Program

Sobota 08.04.2017

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Kaplnka školských sestier sv. Františka z Assisi

 • 14:00 Registrácia
 • 15:00 Sv. omša (príhovor o. Peter Olas, hudobný sprievod: Spoločenstvo Oheň a svetlo zo Strečna spolu s účastníkmi z Príď Kráľovstvo Tvoje)
 • 16:30 Workshopy
 • 18:00 Večera (z vlastných zásob)
 • 19:00 „Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný…“ (úvod, modlitba Radostného posv. ruženca mladých)
 • 20:30 „…a sväté je jeho meno“ (modlitba chvál vedená chválovým tímom diecézy, slovo: o. Karol Vallo)
 • 22:00 Tichá adorácia, služba ucha
 • 00:00 Večierka

Nedeľa 09.04.2017

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Katedrála Najsvätejšej Trojice, Kaplnka školských sestier sv. Františka z Assisi

 • 07:30 Raňajky (+ obedný balíček)
 • 08:15 Ranná modlitba
 • 08:45 Biblická meditácia (skupinky)
 • 09:45 Presun na Mariánske námeste
 • 10:00 Požehnanie ratolestí a procesia
 • 10:30 Slávnostná sv. omša (homília o. biskup Tomáš Galis, hudobný sprievod: Zbor Bohom zvolaný a Shema)
 • 12:15 Obed
 • 14:00 Modlitba Loretánskych litanií s o. biskupom
 • 14:30 Prezentácie projektov Komisie pre mládež (Vladimír Smataník, Jozef Wallenfels)
 • 15:00 Prezentácia DAŠ (PKT), odovzdanie certifikátov
 • 16:00 Záverečné požehnanie

Zmena programu vyhradená 🙂

Registrácia

Prosíme všetkých účastníkov o registráciu vopred. Potrebné informácie nájdete v registračnom formulári.

Neplnoletí sa môžu zúčastniť akcie len v sprievode zodpovednej plnoletej osoby (zodpovedná osoba môže byť jedna pre viacerých max. 10 neplnoletých účastníkov). Zodpovedná sprevádzajúca osoba spolu so zákonným zástupcom (rodičom) podpíšu Informovaný súhlas rodiča, ktorý účastník odovzdá pri registrácii.

Informovaný súhlas rodiča .doc

Informovaný súhlas rodiča .pdf

Čo si vziať so sebou

 • pre neplnoletých vyplnený a podpísaný Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu)
 • spací vak a karimatku
 • prezúvky
 • osobné lieky
 • hygienické potreby
 • niečo do zbierky (informácie zverejníme čoskoro)
 • písacie potreby (pero)
 • stravu na sobotný večer (večera je z vlastných zásob)
 • pár EUR (príspevok na režijné náklady 7 € + nejaké vreckové do čajovne a pre osobnú potrebu)

Zbierka

Aj tento rok sa počas kvetného víkendu uskutoční dobrovoľná zbierka, ktorou chceme podporiť diecéznu charitu.

Zbierka sa aj tento rok bude týkať hygienických a čistiacich potrieb, ako napríklad:

 • zubné pasty a zubné kefky
 • deodoranty,
 • mydlá, sprchové gély, šampóny
 • toaletný papier,
 • čistiace prostriedky
 • upratovacie pomôcky – metly, handry, utierky, vedrá, mopy

Stačí si niečo z uvedených vecí vziať so sebou a odovzdať na Gymnáziu sv. Františka z Assisi na registrácií. Zozbierané pomôcky odovzdáme ako oberný dar na nedeľnej sv. omši.

Workshopy

Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala (Duch Svätý v živote mladých)

Dmitrij Olšovský

Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila (Ako priniesť radosť a nádej mladým dnes?)

Jaro Gunár

Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila  (Bojíš sa zodpovednosti?)

Vladimír Smataník

Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala (Proroctvo a kde sú proroci dnes)

Zuzana Takáčová

Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla (Konflikt mladých s rodičmi)

Manželia Kohútovci

Mária a mladí dnes

o. Michal Meliš

Kreatívny workshop

Katka Jurkovičová

Vlajkovanie a tanec pri chvále

Katka Jopčíková, Sabína Paseková

Rozlišovanie

sr. Veronika Mazúrová

Plagat-FINALweb