DCM Zákopčie

Diecézne centrum mládeže „Domček na skale“ na Zákopčí bude slúžiť mladým pri budovaní ich osobného i duchovného života. Jeho víziou je ponúkať duchovné aktivity, formačné kurzy, výchovné, či záujmové podujatia.
Tiež však chce ponúknuť svoje priestory na rekreačné či športové akcie a na neformálne vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva a služby v Cirkvi.

Domček na skale má byť priestorom  jednoduchého prijatia či poradenstva pre mladých.
Tím „Domčeka“ bude tvoriť kňaz pre mládež a mladí dobrovoľníci, ktorí absolvovali formáciu v Diecéznej animátorskej škole alebo v inom podobnom vzdelávaní a vydávajú dobré svedectvo živej viery, osobného charakteru a majú skúsenosti v práci s mládežou.

Momentálne je DCM v stave rekonštrukcie a na to aby naplnil svoju víziu, potrebuje ešte veľa času, dobrovoľníkov a financie.

Sledujte aj náš funpage DCM Domček na skale, kde pravidelne pridávame fotky: https://www.facebook.com/dcmdomceknaskale/

Tiež pozývame tých, ktorí by chceli prispieť manuálnou pomocou alebo vedia nás materiálne podporiť nech sa nám ozvú. Prosíme  vás všetkých hlavne o modlitby, aby Pán požehnával toto dielo. Ďakujeme.

Detaily ku platbe:

č. účtu: SK29 0900 0000 0050 7123 5141
poznámka: „DAR“ alebo môžete použiť QR kód z plagátiku.

Ak chcete pomôcť svojimi rukami, ozvite sa mailom na: dcza.mladez@gmail.com

ĎAKUJEME!