Články

Peniaze ako finančný prostriedok a ich dopad na medziľudské vzťahy

Ľudia vo všeobecnosti začali mať v tomto viditeľnom svete v podstatne zvýšenej miere vidinu peňazí a týmto pádom sa doba ...
Čítať

Počiatok vzniku hriechu a odovzdanie nadvlády diablovi vo viditeľnom svete

Prvotným hriechom Adama a Evy človek odovzdal nadvládu diablovi. Práve  dôsledok odovzdania tejto nadvlády do rúk zlému spôsobuje vo svete ...
Čítať

Aký zmysel má dopad pandémie koronavírusu na ľudstvo

Mnohí z vás si zrejme kladú otázku, prečo ľudstvo postihla pandémia vírusu. Je to vari Boží trest za naše hriechy? ...
Čítať

Spätná väzba

Spätná väzba, tak znie názov podujatia, ktoré sa konalo v sobotu 25. januára 2020 v žilinskom UPC. Bolo súčasťou pravidelného ...
Čítať