Registrácia skončila

Registrácia skončila

REGISTRÁCIA SKONČILA, ČO TERAZ? Poistenie, ktoré je súčasťou poľského balíčka pútnika počas SDM v Krakove (25. – 31.7.2015) zahŕňa: preplatenie nákladov liečenia, preplatenie pri nehode a úraze, a pri krádeži a poškodení. Organizátori SDM zabezpečujú poistenie...