V mene spoločenstva Efata a komisie pre mládež Žilinskej diecézy ďakujeme za krásny čas, ktorý sme spolu mohli zažiť na Kvetnom víkende v Žiline.

Do organizácie bol zapojený širší tím, zložený z členov spoločenstiev a viacerých účastníkov Diecéznej animátorskej školy a kurzu Príď Kráľovstvo Tvoje. Ďakujeme za angažovanosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Stretnutiu predchádzala propagácia najmä na internete, kde účastníci i organizátori pozývali ďalších svojich priateľov prostredníctvom krátkych video-pozvánok.

Stretnutie otvárala úvodná svätá omša a po nej nasledovali workshopy na rôzne témy, založené na tajomstvách desiatkov radostného ruženca ako aj rozlišovanie, Mariánska úcta či tanec a vlajkovanie. Sobotný večer uzatváral program zložený z modlitby radostného ruženca spojenej so svedectvami mladých a chválami, počas ktorých mal príhovor kňaz pre mládež, o. Karol Vallo.

V nedeľu mali po rannej modlitbe účastníci v skupinkách Biblickú meditáciu a nasledovala slávnostná sv. omša celebrovaná s o. biskupom. Po obede program pokračoval blokom venovaným animátorským školám, projektom komisie pre mládež a stretnutie zakončilo požehnanie od o. biskupa.

Na Kvetnom víkende bolo okolo 300 účastníkov, ktorým touto cestou ďakujeme aj za spätnú väzbu – prišlo takmer 100 odpovedí, vďaka ktorým sa môžeme v organizácií v budúcnosti opäť zlepšiť. Súčasťou bola aj zbierka pre diecéznu charitu, v ktorej ste boli veľmi štedrí. Vyzbierané hygienické a čistiace potreby sme zaniesli do charity v Žiline. Aj v mene charity sa všetkým dobrodincom chceme pekne poďakovať.

Oficiálne fotografie časti programu Kvetného víkendu nájdete na fanúšikovskej stránke na Facebooku, za fotografie ďakujeme nášmu Lukášovi Pastorkovi – viac na jeho stránke.
Ak chcete zostať v kontakte s aktivitami komisie, odporúčame sledovať fanúšikovskú stránku na Facebooku: https://www.facebook.com/zamladez/

Za organizačný tím,

Vladimír Smataník